+joryj kłoc ©2014

by Joryj Kłoc

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

about

:: BOOKING ::

UKRAINE & WORLD
joryj.kloc@gmail.com
+380 67 94 65 834

POLSKA
koncerty@pugupugu.pl
+48 601 362 998

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ENG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joryj Kłoc [Joryj Kloc / Yoryy Klotz] -- the band from Lviv (West Ukraine) that managed Ukrainian ancient instruments to resound in a modern way.

Critics have already called the band as the Ukrainian answer to the Finnish "Apocalyptica". They define the Joryj Kłoc style as "art & heavy acoustic rock".

The name of group comes from the secret slang (argot) of closed fraternities of blind hurdy-gurdy and kobza players: "joryj" [yoryy] -- does mean "respectable", "honourable", and "kłoc" (there are pronunciation as [klotz] so [klyotz]) -- whether "piece", "hunk", "chunk", or "old man", "elder": unfortunately, the exact interpretation of the word is lost for today...

So in modern language the word-combination "Joryj Kłoc" can be interpret as "respectable, honorable man" or "cool peppers", "big nob" or simply -- "V.I.P".

However all of them are suitable for this fab four ;o))

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - POL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joryj Kłoc [tutaj: Ł jest wymawiane jako «Ł aktorskie»] -- zespół z Lwowa (Ukraina Zachodnia), któremu udało sie starożytne ukraiński instrumenty rozbrzmiewać w nowoczesny sposób.

Krytycy już nazywa zespół jako ukraińska odpowiedź na fińskiej "Apocalyptica". One określają styl Joryj Kłoc jak "art & heavy akustyczny rock".

Nazwa grupy pochodzi od tajnej gwary (argot) zamkniętych wspólnot graczy na lirach korbowych i na kobzie. "Joryj"− znaczy "szacowny", "honorowy" i "Kłoc" − "kawałek", "przystojniak", "fragment"; albo "stary", "starszy": niestety, szczegółowe tłumaczenie słowa jest dziś już stracony.

We nowoczesnym języku słowo-połączenie "Joryj Kłoc" można tłumaczyć jako "poważny, honorowy człowiek, pan", lub "fajne", lub "świetna, znakomita osoba", albo po prostu − "V.I.P."

Jednakże wszystkie one nadają się do tej cudowne czwórki ;o))

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UKR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joryj Kłoc [Joryj Kloc / Йорий Клоц] -- львівська ватага, яка зуміла наші давні гуди́ла зазвучати по-сучасному!
Співознавці вже встигли обназвати ватагу Українською відповіддю на фінську Апокалиптику (Apocalyptica), а саму стилістику Клоців окреслити як art & heavy acoustic rock.

Назва Joryj Kłoc походить з таємної говірки (нині б сказали «на фєні») закритих братств незрячих лірників та кобзарів:
— слово JORYJ [йорий] − означало: поважний, шанований; а також: шалений, навіжений, бунтарський, несамoвитий, відчайдушний, шибай-головий, запеклий;
— а KŁOC (зустрічається вимова як [клоц], так і [клЬоц]) − шмат, кавалок, кусень. Або: чоловік, старець, мудрець, знавець, велет.

Тож сучасною мовою зворот Joryj Kłoc можна розтлумачити як «поважний, шанований чоловік», або ж: «Запеклі Перці» чи «Велике Цабе».

Втім, що те, що інше − гуртові однаково пасує ;о))

credits

released May 31, 2014

license

all rights reserved

tags

about

Joryj Kłoc Lviv, Ukraine

Joryj Kłoc [yoriy klotz] — band from Lviv that managed Ukrainian ancient instruments to resound in a modern way.

The name of group comes from the secret slang of closed fraternities of blind hurdy-gurdy players: "joryj"— means "honourable", and "kłoc" — whether "chunk", or "old man".

In modern language Joryj Kłoc can be interpret as Respectable, Honorable Man or Cool Peppers, or simply — V.I.P.
... more

contact / help

Contact Joryj Kłoc

Streaming and
Download help

Shipping and returns